Hac ve İktidar: Haremeyn’de Erken Dönem Osmanlı İmar Faaliyetleri

Yazarlar

  • Zekeriya KURŞUN Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Haremeyn, Mekke, Medine, Osmanlı Sultanları

Özet

Müslümanların iki kutsal kentini (Haremeyn) içine alan Hicaz bölgesi 1517 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ancak Osmanlı sultanları bu tarihten önce de Haremeyn’e yakın ilgi göstermişlerdir. Erken dönemde başlayan bu ilgileri, her yıl Haremeyn ahalisine yardımlar göndermek tarzında gelişmiştir. Sultan I. Selim’den sonra ise durum değişecek ve Osmanlı Sultanları Hicaz bölgesinin bütün sorumluluğunu üstleneceklerdir. Hac ibadetinin sağlıklı yerine getirilmesi için, yol güzergâhlarının bakım ve onarımı, güvenliğin sağlanması Sultanların temel vazifeleri arasına girecektir. Ancak Osmanlı Sultanları bölgenin imar ve gelişmesi için de özel olarak ilgilenmişlerdir. Başka bir ifade ile bölgeyi imar ederek, yatırım yaparak kendi güç ve iktidarları ile hilafet prestijlerini sürekli kılmışlardır. Bu makalede Osmanlı Devleti’nin erken dönemde (16. yüzyıl) Haremeyn’de hayata geçirdiği imar faaliyetleri ve bu konuda Sultanların gösterdikleri hassasiyetler ele alınmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

06/30/2017

Nasıl Atıf Yapılır

KURŞUN, Z. (2017). Hac ve İktidar: Haremeyn’de Erken Dönem Osmanlı İmar Faaliyetleri. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (9), 281–311. Geliş tarihi gönderen http://dergi.fsm.edu.tr/index.php/ia/article/view/800

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler