Hattat Afif İbrahim Efendi

Talip MERT

Özet


Hattat Afif İbrahim Efendi Osmanlı Hat tarihine adını yazdırmış hattatlardandır. O
her ne kadar büyük hattatlar arasında olmasa bile, günümüze ulaşan çok az sayıdaki eserinden
onun değerli bir kalem sahibi olduğu açıkça görülmektedir. Afif Efendi hat derslerini
Hüseyin Hablî’den almıştır. Kendisi esasen bir devlet memurudur. Öyle olunca da her
halde hat onun için bir meslek olmamıştır. Ama çok büyük bir hat merakı olduğu bize intikal
eden miras listesinde apaçık görülmektedir. Onun koleksiyonunda görülen yazıların
acaba ne kadarı günümüze ulaşabildi? Çünkü bugüne kadar arşivlerde görülen en zengin
hat koleksiyonunu Afif İbrahim Efendi yapmıştır. Hafız Osman ve Şeyh Hamdullah gibi
hat tarihinin önde gelen üstadlarının yazılarını onun büyük bir şevkle topladığı görülüyor.
85 adet muhtelif türde Hafız Osman, 68 adet de yine muhtelif türde Şeyh Hamdullah hattı
toplaması onu bu alanda “tek” yapmaya yetecek bir miktardır.
Afif Efendi devrine göre iyi bir de kitap koleksiyonu yapmıştır. Bu haliyle onu değerli
bir kültür ve sanat adamı olarak zikretmek gerektiği ortadadır.

Anahtar Kelimeler


Afif İbrahim; Hattat; Murakka’; Kıt’a; Meşk; Sülüs; Nesih; Hilye

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)