Deleuze ve Guattari’de Toplum ve Dil

Ömer SAY

Özet


Deleuze ve Guattari toplumsal yapıyı socius olarak adlandırmaktadır. Onlar, ilkel,
despotik ve kapitalist olmak üzere üç tip toplumsal biçimlenmenin olduğunu öne sürmektedirler.
Tüm toplumsallık tipleri birer kodlama rejimidirler ve dahası hepsi de Saussure’ün
göstergebilimiyle aynı bakış açısını yansıtmaktadırlar. Zira Deleuze ve Guattari
için gösterge sistemi içinde gösteren ve gösterilen ilişkisi aynı zamanda bir kodlama
biçimidir. Tüm kodlama rejimlerinde kişinin özgürlüğü kısıtlanmakta ve insanlar pasif
bireylere dönüştürülmektedirler. Bu yüzden de onlara göre sabit bir yapı çerçevesinde
açılan bir dil yerine sürekli değişim gösteren dil ilişkileri insan doğasına daha uygundur.
Bu, sürekli değişim gösteren dil, minör dil olarak adlandırılmaktadır. Bununla birlikte
Deleuze ve Guattari’nin minör dil önerileri de kendi açılarından bakıldığında sabit dil
ilişkileri anlamına gelmektedir.

Anahtar Kelimeler


Deleuze ve Guattari; Dilbilim; Saussure; Anlam

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)