Necip Fazıl’ın Şiirlerindeki Yalnızlık

Hale Eren (ESTEKANCHİ)

Özet


Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Necip Fazıl,
genç yaşta şöhrete ulaşmış ve ölünceye kadar farklı çevrelerden ilgi görmüş bir şairdir.
Fakat bununla birlikte hayatı boyunca duyduğu varoluşsal kaygılar ve dönem dönem yaşadığı
bunalımlar onun kendini yalnız hissetmesine ve bu yalnızlığın çilesini çekmesine
yol açmıştır. Bu makalede Necip Fazıl’ın söz konusu yalnızlığından yola çıkarak hayatı
üç ayrı evrede ele alınmış ve şiirlerindeki yalnızlığının izleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Necip Fazıl; Şiir; Yalnızlık; Çile

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)