Basra Körfezi’nde İngiliz - Amerikan Rekabeti: Bureymi Krizi’nden Bermuda Konferansı’na Körfez’de Güç Değişimi (1950-1957)

Zekeriya KURŞUN, Cafer Talha ŞEKER

Özet


ABD’nin yayılmacı bir politikayla Basra Körfezi’ne girişi zamanla en mühim müttefiki
İngiltere ile bazı anlaşmazlıklar yaşamasına yol açmıştır. 1950’li yıllarda Arabistan,
İran ve Mısır’da yaşanan İngiliz – Amerikan rekabeti bölge ülkeleri arasındaki ilişkilere
doğrudan tesir etmeye başlıyordu. ABD’nin Ortadoğu’ya girişiyle birlikte bazı petrol
şirketlerinin imtiyaz sahalarının hududunu belirleme ihtiyacı doğmuştu. Bu makalede,
Doğu Arabistan’da Suudi hâkimiyetinin sınırlarının sorgulandığı bir dönemde Bureymi
Çölü üzerinde yaşanan egemenlik krizinin sebepleri tarihi arka planıyla birlikte ele alınmıştır.
Bureymi’de hak iddia eden Suudi Arabistan, bölgede petrol aramayı hedefleyen
Aramco Şirketi vasıtasıyla ABD’nin desteğini alırken aynı bölgede hak iddia eden Ebu
Dabi Emiri ve Maskat-Umman Sultanı İngilizlerden destek almıştır.

Anahtar Kelimeler


İngiliz-Amerikan Rekabeti; Basra Körfezi; Ortadoğu; Bureymi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)