Yeniden-Yazım Örneği Olarak Mahmut ile Meryem Romanı

Hanife ÖZER

Özet


Bu çalışmada çağdaş Azerbaycan edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Elçin
Efendiyev’in Mahmut ile Meryem romanı yeniden-yazma yöntemine göre incelenecektir.
1984 yılında kitap halinde yayımlanan Mahmut ile Meryem romanında yazar, Aslı ve
Kerem hikâyesini alt metin olarak almış ve yeniden-yazma yöntemiyle modern bir metin
üretmiştir. Efendiyev, eserini yeniden yazarken hikâyenin olay örgüsüne bağlı kalmış;
ancak mesaj, olay, kişi, zaman, mekân, tür vb. unsurlara önemli ölçüde müdahalede bulunmuştur.
Aslı ve Kerem hikâyesi karşısında romanına bireysel ve toplumsal olmak üzere
başka temalar yerleştirmiştir. Kişi kadrosunun genişletildiği gözlenen romanda, hikâyedeki
yalın kat kişilere karşı psikolojik boyutları olan kişiler yerleştirmiştir. En önemli
değişiklik ise romanın temel iletisinde sezilir. Aslı ve Kerem hikâyesi aşk iletisi üzerine
kurulmuşken romanın iletisi insan sevgisidir.

Anahtar Kelimeler


Azerbaycan; Elçin Efendiyev; Mahmut ile Meryem; Aslı ve Kerem; Yeniden-yazma; Hikâye; Roman

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)