Barış’ın İslam’ın Temel Kaynakları ve İslam Tarihi’ndeki Yeri

Yasin YILMAZ

Özet


Barış dini olan İslam, XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle de soğuk savaş
döneminin bitmesinden sonra savaş dini olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Günümüzde
iletişim araçlarını elinde bulunduran birtakım güçler, lokal bazı olayları genelleştirerek
“İslamî terör” adı altında İslam’ı savaş dini olarak göstermek için algı operasyonu yapmaya
çalışmaktadırlar. Küresel ölçekte ifrata kaçan bir avuç Müslüman’ın şiddet hareketleri
bütün Müslümanlara atfedilmektedir.
Bilimselliği temel ilke kabul edenlerin, İslam dini hakkında kanaat sahibi olabilmeleri
için onun, kutsal metinlerine göz atması gerekmektedir. Bunların başında da İslam’ın
kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim ile peygamberinin hayatını incelemek, onun bu
konulardaki görüşlerine ve uygulamalarına bakmak büyük önem arz etmektedir. Müslümanların,
uluslar arası toplumdaki görsel, sözlü ve yazılı medya tarafından İslam ve
Müslümanlar hakkında oluşturulan yanlış algı ve imajın düzeltilmesi için aynı iletişim
araçlarıyla doğruları ortaya koyarak bunları düzeltmesi gerekmektedir. Bu çalışmada söz
konusu suçlamalara İslam’ın temel kaynakları, Hz. Peygamber’in uygulamaları ve İslam
âlimlerinin barışa yönelik görüşleriyle cevap verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Barış; Hz. Muhammed; Kur’an-ı Kerim; Sünnet; Fundemantalist

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)