Arap-İsrail Sorunu Ekseninde İngiltere’nin Post-Kolonyal Körfez Politikası (1971-1991)

Esra ÇAVUŞOĞLU

Özet


İngiltere’nin 1971’de Basra Körfezinden 150 yıl süren varlığını sona erdirerek çekilmesi ile İngiliz himayesi altında bulunan Körfez Şeyhlikleri bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. İngiltere’nin bölgedeki askeri ve siyasi varlığı sona ermiş olmasına rağmen bölgedeki
petrol kaynaklarına dayalı olarak önemli ekonomik ve stratejik kolonyal çıkarları artarak devam etmiştir. İngiltere ve Körfez ülkeleri ilişkilerinde Arap-İsrail çatışması merkezi bir önem ve hassasiyet taşıyan bir mesele olmuştur. Ortadoğu’nun temel problemi olan Arap-İsrail meselesi İngiltere tarafından Körfez ülkelerindeki önemli çıkarları için bir tehdit k aynağı olarak görülmüştür. Bu çalışmada İngiltere’nin Körfezden çekilmesinden sonraki ilk 20 sene içinde Körfez ülkeleri özelinde Ortadoğu politikalarını şekillendirmesinde Arap-İsrail sorunun nasıl etkili olduğunun analizini yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


İngiltere; Basra Körfezi; Orta Doğu; Arap-İsrail Sorunu; Postkolonyal Teori

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)