Değer-Tarafsız Sosyoloji Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım

Zeynep TÜRKKAN

Özet


Bu makalede, Aydınlanma Dönemi bilim anlayışının bir yansıması olarak ortaya çıkan ve hemen bütün sosyoloji otoriteleri tarafından ortaklaşa benimsenen değer-tarafsız sosyoloji anlayışı çeşitli açılardan sorgulanmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada öncelikle değer-tarafsızlığı kavramından ne anlaşıldığı ve onun sosyolojide neden bu kadar önemli
görüldüğü üzerinde durulmuş, daha sonra bu kavrama yöneltilen bazı eleştiriler ele alınmış ve sonuç bölümünde de konuya ilişkin görüş ve öneriler dile getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Değer-Tarafsız Sosyoloji; Nesnellik; Bilim

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)