Ahmet Oktay’ın Gözünden 1960’larda Türk Basınında Siyasi Kamplaşma

Celâl FEDAİ

Özet


Ahmet Oktay, Cumhuriyet devri Türk edebiyatında şiirleriyle olduğu kadar, şiir ve roman üzerine yazmış olduğu eleştirileriyle dikkat çekmiş; popüler kültür, toplumsal değişme ve Türk basını üzerine kaleme aldığı araştırma ve incelemeleriyle de tanınmış
bir yazardır. Oktay, uzun yıllar TRT’de ve çeşitli gazetelerde çalışmış; bu esnada Türk basınının gelişim sürecine bizzat şahitlik etmiş; çalışmalarıyla bu gelişim sürecinin geçmişine
ve geleceğine ilişkin eleştirel değerlendirmelerde de bulunmuştur. Eleştirilerinde Marksist düşünceden istifade eden Oktay, geniş bir ilgi alanına sahiptir. Bu sayede farklı olguları birbirleriyle ilişkileri açısından değerlendirebilmektedir. Bu çalışmada Ahmet Oktay’ın Toplumsal Değişme ve Basın adlı kitabından yola çıkılarak
Türk toplumunda 1960’lı yıllarda meydana gelen siyasî kamplaşmanın Türk basınına yansıyan boyutları ele alınmaya çalışılacaktır. Türk siyasî hayatının pek çok çatışmaya
sahne olan bu dönemi, Ahmet Oktay’ın titiz araştırmacılığı ve eleştirel bakışı üzerinden gözler önüne serilmeye gayret edilecektir.

Anahtar Kelimeler


Ahmet Oktay; Marksizm; Türk Basını; İdeoloji; Kamplaşma

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)