Adalet ve Siyaset İlişkisi Üzerine

İsmail SAFİ

Özet


Adalet, tarih boyunca değerli bulunulan, kutsanan ve bir ideal olarak ulaşılmaya çalışılan
önemli bir kavram olmuştur. Bu idealin gerçekleşebilmesi için de siyasetle birlikte
düşünülmüş, adaletin toplumda yerleşebilmesi için de ahlaktan ve uygulamalı ahlak olarak
görülen siyasetten istifade edilmeye çalışılmıştır.
Hemen hemen her filozofun kafa yorduğu, teori ürettiği adalet hakkında görüş birliğinin
olduğunu söylemek güçtür. Modern zamanlarda ortaya çıkan ideolojiler de nihai
amaç olarak adaletin toplumda tesisini amaçlamışlardır. Bu ideolojiler içerisinde sadece
muhafazakârlık, adil bir devleti önemsemekle birlikte, adaleti gerçekleştirmek için ortaya
atılan teori ve ideolojilere soğuk bakmaktadır. Onlar için her insanın içerisinde zaten bu
ilkeyi taşıması gerekir.
Adalet tarih boyunca bu kadar önemsenmesine rağmen, günümüzde pozitivizm ve
postmodernizm gibi akımlar, adaletin metafizik ve sübjektif bir değer olduğunu iddia
ederek, bu kavramın yasalarda ve toplumsal düzende egemen olmasına karşı çıkmaktadırlar.
Bununla birlikte adalet, insanlık tarihi boyunca önemli bir kavram olma özelliğini
hala korumaktadır.

Anahtar Kelimeler


Adalet; Zulüm; Siyaset; Tabii Hukuk; Pozitif Hukuk

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)