Değerler Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Değer Kazanımı Üzerine Etkisinin Çocuk Görüşlerine Göre İncelenmesi

Tuba BAKAN, Hakan ŞAHİN

Özet


Bu çalışma okul öncesi dönem çocuklarına yönelik bir değerler eğitim programı
geliştirmek ve geliştirilen Okul Öncesi Değerler Eğitim Programının çocukların saygı,
sorumluluk, dürüstlük, iş birliği, paylaşım ve arkadaşlık değerlerine olan etkisinin incelenmesi
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın katılımcılarını Bursa ili Yıldırım ilçesinde
bulunan devlet okuluna devam eden beş ve altı yaş grubu çocukları oluşturmaktadır.
Araştırma; 22 çocuk kontrol, 21 çocuk da deney grubu olmak üzere toplam 43 çocuk ile
gerçekleştirilmiştir. Haftada iki gün uygulanan bu program 24 oturumdan oluşmaktadır.
Bu araştırma da ön test - son test kontrol gruplu seçkisiz desen uygulanmıştır. Bu çalışmanın
sonucunda Okul Öncesi Değerler Eğitim Programı alan deney grubundaki çocukların
ön test- son test çocuk formu verilerine göre değer kazanımlarının anlamlı ölçüde
(p<.01) arttığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre; hazırlanan Okul Öncesi Değerler Eğitim
Programının çocukların saygı, iş birliği, arkadaşlık, dürüstlük, paylaşma ve sorumluluk
değerlerini desteklemekte olduğu ve çocukların değer kazanımlarını olumlu yönde etkilediği
görülmüştür.

Anahtar Kelimeler


Okul Öncesi Eğitim; Değer; Değerler Eğitimi; Değerler Eğitim Programı

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)