Aile Yeterlik Ölçeklerinin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirliği

Tuğba Yılmaz BİNGÖL, Melek KALKAN

Özet


Bu araştırmada Caprara, Regalia, Scabini, Barbaranelli ve Bandura (2004) tarafından
geliştirilen Aile Yeterlik Ölçeklerinin Türkçe’ye uyarlanması yapılmıştır. Araştırmanın
örneklemini lise öğrencisi 125 ergen ve onların anne-babaları olmak üzere toplam 375
kişi oluşturmaktadır. Aile yeterlik ölçek seti dört formdan oluşmaktadır. Çocuk, Eş, Ebeveyn
ve Kolektif Aile Öz-yeterlik Ölçeklerinden elde edilen veriler SPSS 23 ve AMOS
programları ile analiz edilmiştir. Açıklayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör
analizi (DFA) yöntem olarak kullanılmıştır. AFA sonuçlarına göre çocuk formu dört boyutlu,
eş formu 2 boyutlu, ebeveyn formu 2 boyutlu ve kolektif aile formu 3 boyutludur.
Yalnızca ebeveyn formunda madde yükü düşük olan bir madde çıkarılmıştır.
Sonuçta Türk aile yapısı için uygulanabilir bulunan ölçeklerden çocuk formu 16, eş
formu 12, ebeveyn formu 11 ve kolektif aile formu 20 maddeden oluşmaktadır. DFA sonuçlarına
göre de uyum indeksleri anlamlı çıkmıştır. Ölçeklerden elde edilecek puanların
yüksek olması ilgili role ait öz-yeterliğin yüksek olmasını, düşük olması ise ilgili role ait
öz-yeterliğin düşük olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler


Kolektif Aile Öz-Yeterliği; Çocuk; Eş; Ebeveyn

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)