Sezai Karakoç’un Eğitim-Öğretimle İlgili Görüşleri: Eserlerinden Hareketle Fert ve Toplum İdeali

Yunus Emre ÖZSARAY

Özet


Bu makalede Sezai Karakoç’un “Diriliş” olarak kavramlaştırdığı fikir hareketi bir
eğitim metodu olarak değerlendirilmektedir. Hareketin kendisi doğrudan bir eğitim süreci
olarak ele alınmakla birlikte, Karakoç’un doğrudan eğitim-öğretimle ilgili görüşleri
de makalede yer almaktadır. Eğitim felsefesine kaynak teşkil edebilecek görüşler, ferdin
ahlak gelişimi, öğretimde yöntem ve teknikler, başarı gibi kavramlar inceleme konusu haline
getirilmiştir. Sezai Karakoç’un eserler toplamına yayılmış olan eğitim ile görüşlerini
bir araya getirmeye çalışan bu makalede çoğunlukla tanımlayıcı bir tutum izlenmiş, yer
yer konu hakkında değerlendirmeler de yapılmıştır. Bununla birlikte eğitim konusunda
Sezai Karakoç’un görüşlerinin hangi zemin üzerine şekillendiğini daha net bir şekilde
görebilmek için eğitimin bir kamuoyu oluştu rma aracı olarak ele alınmaya başlandığı
Tanzimat’tan sonra ortaya çıkan çeşitli görüşlere de makalenin girişinde değinilmiştir. Sezai
Karakoç’un toplumda adaletin temeline sevgi fenomeninin yerleşmesi için öngördüğü
ahlaki gelişim, demokrasinin ferdin ahlaki gelişim süreçleriyle ilgisi ve eğitimi kamuoyunu
yönlendirme aracı olarak görüp görmediği ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Sezai Karakoç; Diriliş; Eğitim; Ahlak; Değerler Eğitimi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)