Şeyh Bekir’in Şifâ’ü’l-Kulûb ve Ziyâ’ü’l-Kubûr Adlı İlmihal Eseri

Nerma ZAİMOVİC

Özet


Bu makalede Şeyh Bekir’in Hicrî 1143, Miladî 1731 tarihinde yazdığı ve dinî konuları
anlatan Türkçe bir ilmihâl kitabı olan Şifâ’ü’l-Kulûb ve Ziyâ’ü’l-Kubûr adlı eseri
tanıtılmaktadır. Eser 10 fasıldan oluşmakta olup yazar her fasılda farklı konuları ele almış
ve halkı eğitme amacı gütmüştür; yani müminlere vasiyet ve nasihat tarzında bir eser
vücuda getirmiştir, diyebiliriz. Biz, bu çalışmada eseri ayrıntılı olarak tanıttıktan sonra
eserde öne çıkan imlâ ve dil özelliklerini inceleyeceğiz. Böylece doktora tezi olarak incelediğimiz
bu eserin Türk dili bakımından önemi bu makaleyle sahaya bir katkı olarak
ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler


Şifâ’ü’l-Kulûb ve Ziyâ’ü’l-Kubûr; Şeyh Bekir; İlmihâl Kitabı; Nasîhatnâme; Osmanlı Türkçesi İmlâ Özellikleri

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)