Usûl, İmkân ve İhtiyaç Açısından Çocuk Yaştaki Râvilerin Hadis Semâı

Selim DEMİRCİ

Özet


Hadis usûlü kaynaklarında, çocukların hangi yaştan itibaren hadis dinleyebilecekleri
ya da alt sınır olarak hangi yaşta dinlemiş olduğu hadisleri nakledilebilecekleri bir mesele
olarak ele alınmıştır. Hadis gibi farklı özellikleri bulunan ve zabt merkezli olan bir ilmin,
temyiz döneminde de olsa çocuklar tarafından nasıl öğrenileceği dikkat çekici bir mevzudur.
Öte yandan Hz. Peygamber dönemine yetişen çocuklar başta olmak üzere çocukların
bulûğdan önceki dönemlere dair nakillerine kaynaklarda yer verilmiştir. Bundan dolayı
çocukluk döneminin mahzurları ve imkânları dikkate alınarak usûl kaynaklarının bu konuyu
nasıl değerlendirdiğinin ele alınması gerekmektedir.
Bu çalışmada gerek yoğun katılımların olduğu hadis meclislerinde gerekse muhaddislerin
bire bir yakın muhitinde özel ilgilenmesi suretiyle bir şekilde karşımıza çıkan çocukların
hadis talebesi olma imkânı üzerinde durularak bunun bir gereklilik hatta zaruret
olduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Semâ; Çocuk; Hadis Semâı; Eğitim; İcazet; Kitabet; Edâ

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)