Osmanlı Tefsir Geleneğinde Besmele Risaleleri Literatürü

Süleyman GÜR

Özet


Osmanlı döneminde tefsir alanında çok sayıda eser yazılmıştır. Bu eserlerin büyük
bir bölümü sûre ve âyet tefsirlerine dairdir. Âyet tefsirleri arasında da besmeleye ayrı bir
önem verilmiştir. Şüphesiz bunda besmelenin Kur’an’ın girişi ve özeti kabul edilmesinin
ve faziletine dair çok sayıda rivayetin bulunmasının etkisi olmuştur. Bundan dolayı
ulema besmeleyi tefsir, kıraat ve fıkıh gibi ilim dallarında yazılan eserlerde ele aldıkları
gibi, onu bütün yönleriyle izah etmek üzere müstakil eserler de telif etmişlerdir. Ancak
bu eserlerin önemli bir bölümü kütüphanelerde yazmalar halindedir. Bu çalışma ile gerek
sözkonusu yazma eserlerin gün yüzüne çıkartılması, gerekse matbu risâlelerin tanıtılması
hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler


Osmanlı; Besmele; Tefsir; Yazma Eser; Literatür

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)