İslâm Hukukunda ve Türk Medeni Hukukunda Ergin Akrabaya Karşı Nafaka Yükümlülüğü

Üveys ATEŞ

Özet


Mükellef şahsın mâlî yükümlülükleri içerisinde, çekirdek ailesinin fertleri olan eş
ve çocuklarının geçimini sağlama ve zengin ise yardıma muhtaç durumdaki akrabalarına
maddi yardımda bulunma görevi de bulunmaktadır. Bu sadece ahlâkî bir görev olmayıp,
aynı zamanda hem İslâm hukukunda hem de Türk medeni hukukunda bağlayıcılığı olan
hukuki bir yükümlülüktür. Bu çalışmada hukuk dilinde nafaka adı verilen bu yükümlülüğün,
eş ve küçük çocukların dışında kalan ergin akrabaya karşı sorumlu olunan kısmı her
iki hukuk sistemi açısından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Akrabaya nafaka yükümlülüğünün iki hukuk düzeninde de üst ve alt soy yakınlarla
birlikte civar soy hısımlarına da teşmil edildiği, ancak bu iki grup akrabanın, nafaka
hakkını elde edebilmek için aranan şartlar ve nafakayla ilgili hükümler açısından farklı
değerlendirmelere tabi tutulduğu görülmektedir. Öte yandan İslâm hukukuna göre yalnızca
meşru bir evlilik içerisinde meydana gelen doğum yoluyla soy bağı oluştuğundan,
nafaka yükümlüsünün, kendisiyle ancak bu yolla bağı bulunan soy yakınları ile arasında
nafaka hukuku söz konusu olmaktadır. Bu husus İslâm hukukuyla, evlatlık edinme ve evlilik dışı doğum yoluyla da soy bağı ve nafaka hukuku oluşabileceğini kabul eden Türk
medeni hukuku arasında nafaka bağlamındaki temel ayırım noktasını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler


İslâm Hukuku; Türk Medeni Hukuku; Nafaka; Yardım Nafakası; Ergin Akraba; Üstsoy; Altsoy; Civar Hısımlar

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)