“Bana Cevâmiuʿl-Kelim (Özlü Sözler) Verildi” Hadisinin Tahlili

Abdurrahman ECE

Özet


Hz. Peygamber’e ref’ edilen “Bana “cevâmiu’l-kelim” (özlü sözler) verildi” sözü,
temel hadis kaynaklarımızda geçen ve ilim ehli arasında meşhur olan bir hadistir. Cevâmiu’l-
kelim, birçok manayı içinde toplayan veciz sözleri ifade etmektedir. Ancak Allah
Resûlü’nün (s.a.s.) bu sözüyle ne kastettiği konusunda âlimler arasında görüş birliği bulunmamaktadır.
Bununla Kur’an’ın kastedildiğini söyleyenler olduğu gibi kastedilenin
hadisler olduğu görüşünde olanlar da vardır. Bazı rivayetlerde Hz. Peygamber’in hususiyetlerinden
biri olarak bunun zikredilmiş olması ayrıca üzerinde durup tahlil etmeyi
önemli kılmaktadır.
Bu çalışmada Hz. Peygamber’in bu sözünün geçtiği kaynaklar, varsa rivayet metinleri
arasındaki farklılıklar ve “cevâmiu’l-kelim” kavramı etrafındaki farklı görüşler
irdelendikten sonra genel bir değerlendirmeye gidilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Cevâmiu’l-Kelim; Hasâis; Fezâil; Kur’an; Hadis

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)