Osmanlı Kıraat Eğitiminde Tarikler, Meslekler ve Mesleklerin Temel Eserleri

Ahmet GÖKDEMİR

Özet


Makalede Osmanlı kıraat eğitiminde tarikler, meslekler ve mesleklerin temel kaynakları
işlenmektedir. Tarikler başlığında tarik kelimesinin ne anlama geldiği, tariklerin
tasnif çeşitleri ile Osmanlı’daki durumlarına değinilmiştir. Meslekler başlığında ise mesleklerin
kurucuları ile kaynaklarına yer verilmiştir.
Makalenin yazılış amacı Osmanlı kıraat eğitimindeki tariklerin uygulanış şekilleri
ile bu tariklerin Osmanlı’dan önceki uygulamalardan farklı olduğu noktaları ortaya koymaktır.
Ayrıca daha önce aynı konuda yazılmış makalelerden farklı olarak mesleklerin
kurucularıyla temel kaynaklarını ayrıntılı bir şekilde ele almaktır.
Makalede Osmanlı’da tariklerin uygulanış şekilleri ve isimlendirilmelerinde öncesine
göre birtakım farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Meslekler ve mesleklerin kaynakları
başlığında ise makalede adı geçen kaynakların daha ziyade kıraat ilminin tahrirat
kısmına yönelik olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Osmanlı; Kıraat; Tarik; Meslek; Tahrirat

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)