İmkân Mefhûmu ve İslam Filozofları ile Mütekellimler Arasında Delil Olarak Kullanımı

Hakan KUTLU

Özet


Evrenin bir parçası olan insan içinde bulunduğu âlemin ve kendisinin varlığı hakkında
sorgulamalarda bulunarak müşahede ettiği varlığı akli açıdan anlaşılabilir kılmaya
çalışmıştır. Bizler de çalışmamızda bu çabanın madde itibariyle bir yönünü teşkil eden
imkân mefhûmuna ve delil olarak kullanımına ışık tutmaya çalıştık. Bu mefhûmun ortak
bir paydada tarih boyunca kullanımına işaret ederken, İslam dünyasındaki kullanımı
noktasında İslam filozofları ile mütekellimler arasındaki farkı ortaya koymaya gayret
gösterdik.

Anahtar Kelimeler


İmkân; İstihâle; Vücûb; İslam Filozofları; Mütekellimler

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)