Şah Mahmud Nişâburî Murakkaı’ndan Birkaç Örnek Bağlamında Koltuk Tezhibi

Nihal ARACI

Özet


Kitap sanatları Türk Sanatı’nın oluşumundaki en önemli unsurlar arasında gösterilmektedir.
Bu alanda verilmiş eserler, sanatımızın geçmişten günümüze ulaşabilmesi bakımından
son derece etkili olmuştur. Şah Mahmud Nişâburî Albümü de, kitap sanatlarının
uygulama alanlarından olan murakka’ yapımcılığının en mühim örnekleri arasında gösterilmektedir.
Başta Şah Mahmud Nişâburî olmak üzere İranlı hattatların kıt’alarının yer aldığı
bu albümün tezhiplenmesinin ve ciltlenmesinin Osmanlı Nakkaşhânesi’nde yapıldığı
kabul edilmektedir. Albümde kıt’a formunun sıra dışı örnekleri bir arada toplanmıştır.
Hem hat hem de tezhip sanatı açısından çok değerli ve aynı zamanda yol gösterici bir eser
niteliği taşıyan albümdeki kıt’a formlarının farklılığı, değişik boyutlarda ve şekillerde
koltuk alanlarının oluşumunu sağlamış ve bu durum tasarımdaki çeşitliliği de beraberinde
getirmiştir. Bu makalede de, Şah Mahmud Nişâburî Murakkaı’nda yer alan birkaç örnek,
koltuk tezhibi yönünden ele alınacak ve incelenecektir.

Anahtar Kelimeler


Murakka’; Koltuk; Hat; Tezhib; Kıt’a

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)