Kuşevleri ve 3 Boyutlu Baskı Yöntemi ile Üretimi

Cemal İrfan ÇALIŞKAN, Ebubekir KOÇ

Özet


İnceliğin estetiğe, estetiğin mimariye dönüştüğü kuşevi, yaşadığımız coğrafyada,
yüzyıllar öncesi temelleri atılmış bir geleneğin, kültürel değerin günümüze ulaşan, kaybolmasından
endişe duyulan izleri olarak görülebilir. Kuşevi geleneği, teknolojik gelişmeler,
değişen toplum ihtiyaçları ve üretim teknikleri gibi bazı sebeplerle kaybolmaya
yüz tutmuş, mevcut örnekler korunamaz olmuştur. Bu makalede, kaybolmakta olan bir
geleneğin, yeni teknolojilerin kullanılması ile tekrar canlandırılması yönünde yapılan
çalışmalar paylaşıldı. Bu çalışmada bir sanatın kaybolmasına sebep olan teknolojik gelişmenin
aynı sanatı geri getirmekte veya yaşatmakta etkili olabileceği düşünüldü ve uygulaması
yapıldı.

Anahtar Kelimeler


Kuşevi; 3 Boyutlu Baskı; Eklemeli İmalat; Osmanlı Mimarisi; Kuş Sarayları

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)