Halep Geleneksel Evleri ve Özellikleri

Mahmud ZEYN EL ABİDİN, Suphi SAATÇİ

Özet


Tarihin en eski kentlerinden biri olan Halep, Türkiye’nin sınır komşusu Suriye’nin ticari,
ekonomik ve endüstriyel başkenti niteliğindedir. Önemli ticaret yollarının buluştuğu
kent, ülkenin kuzeyinde yer almaktadır. Konumu itibariyle kent, tarih boyunca doğu ile
batı arasında bir ticaret merkezi olmuştur. Taş devrinden bu yana yerleşim yeri özelliğini
koruyan Halep, Orta Tunç Çağı’nda bile nüfus topluluklarının merkezi olmuştur. Coğrafi
konumu, dinî cazibesi, sosyal yapısı ve iklim şartları Halep’in ayakta kalmasını sağlayan
başlıca etkenler olmuştur.
Halep kent dokusunun en ilgi çeken yanı geleneksel konut mimarisidir. Halep evlerinde
eski doku incelendiğinde Anadolu’da benzer iklim ve sosyal yapıya sahip olduğu
görülür. Organik sokak dokusu, sağır ve yüksek avlu duvarlarıyla çevrilidir. Ev mimarisini
etkileyen ikilim, malzeme, gelenek, çevre, kültür ve sosyal hayat faktörleri, fiziki plana
da yansımıştır. Halep geleneksel ev mimarisi Mezopotamya döneminden başlayarak
İslam dönemine kadar varlığını sürdürmüştür.

Anahtar Kelimeler


Halep; Geleneksel Ev; Mezopotamya; Birim; Malzeme

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)