Anadolu Gotiği: Korku Romanındaki Evrimin Son Durağı

Veli UĞUR

Özet


Gotik edebiyat ilk olarak Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu kıtanın tarihi
özelliklerini yansıtmaktadır. Aristokrat geçmişin otoriter ayrımları gotik edebiyatın en
önemli belirleyenidir. Ayrıca modernizmi savunan ve karşı çıkan alt türleriyle kuramsal
bir tavır da barındırmaktadır. Bu edebi tür Amerika’ya götürüldüğünde yeni kıtanın sosyal,
tarihi, ekonomik yanlarının etkisinde kalmıştır.
Amerikan gotiğinde söz konusu ülkenin coğrafi özellikleri yansıtılmıştır. Benzer şekilde
Anadolu gotiği de yerli coğrafyanın özelliklerini barındırmaktadır. Geçmişten gelen
halk kültürün içindeki korku ögeleri yeni dönem romanlarına aktarılmaya başlanmıştır.
Böylece Anadolu’nun insanı ve coğrafyası korku romanlarının konusu olmuştur.

Anahtar Kelimeler


Gotik; Anadolu Gotiği; Korku Romanları; Amerikan Gotik Romanı

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)