Avrupa Birliği’nin Bilim ve Araştırma Alanındaki Heterojen Yapısına Dair Bir Değerlendirme

Oğuz GÜNER

Özet


Avrupa Birliği, 2000 yılında yayımlamış olduğu Lizbon Stratejisi ile dünyanın en dinamik
ve en rekabetçi bilgi ekonomisi olmayı hedef edinmiştir. Sonrasında Avrupa 2020
Stratejisi ile ise Birlik, bilim ve araştırma alanında küresel aktörlerin gerisinde kaldığını
kabullenmiş ve bu hususta hem üye ülkeler nazarında hem de Birlik genelinde bazı politika
setlerini uygulamaya koymuştur. Özellikle bilimsel bilginin üretilmesi, araştırma
ve geliştirme faaliyetlerinin artırılması için bilim ve araştırma alanının güçlendirilmesi
gerekliliği, Birliğin bu alana yatırım yapmasını zorunlu kılmıştır. Bu çalışmada Avrupa
Birliği üye ülkelerinin araştırma ve geliştirme harcamaları, araştırmacı sayıları, bilimsel
yayınlarının sayısı ve niteliği ve bilgi yoğun ekonomi verileri üzerinden Birliğin heterojen
yapısına dair bir kıyaslama yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Avrupa Birliği; Bilim; Araştırma; Araştırma ve Geliştirme

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)