Aile Ev Dergisi ve Biyopolitika (1947-1952)

Sevim ODABAŞ

Özet


Bu yazı Türkiye’de biyopolitik mevzuların konuşulduğu kamusal metinlerden Aile
Ev Dergisine odaklanmaktadır. Bu yazıda 1947-1952 yılları arasında aile, evlilik, kadınlık,
çocukluk ve yaşam hakkında kamusal metin üreten Aile Ev Dergisinin monografisi
sunulmaya çalışılmaktadır. Bu dergideki yazılar yahut kamusal metinler dönemin biyopolitik
kaideleri ve mücadeleleri hakkında önemli noktalara dikkat çekmektedir. Didaktik,
pedagojik bir üslupla okuyucularına modern hayat tarzı hakkında nasihatler vermektedir.
Türkiye’de yurttaşların sahip olması gereken biyopolitik vasıflara işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler


Biyopolitika Mevzuları; Aile; Evlilik; Kadınlık; Çocukluk

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)