Yahya Kemal’in 1925 Türkiye-Suriye Tahdid-i Hudut Komisyonu Üyeliği ve Bu Vazife Dolayısıyla Ankara’ya Gönderdiği Raporlar

Mehmet SAMSAKÇI

Özet


1902’de memleketi olan Üsküp’ten tahsil maksadıyla İstanbul’a gelen fakat çeşitli
sebepler yüzünden herhangi bir okula kaydolamayan Yahya Kemal hemen bir yıl sonra
Paris’e gider. Burada bir sene devam ettiği ve Fransızcasını geliştirdiği Collége de Meaux
ve Ecole Libre des Sciences Politiques’in “Dış Siyaset” bölümlerinde okur. Bu iki okuldan
da mezun olamamasına, özellikle Paris’teki son yıllarda daha çok edebiyatla ilgilenmesine
rağmen aldığı bazı dersler, sohbetlerinde bulunduğu, konferanslarına gittiği bazı
büyük âlimler, hepsinden önemlisi derin ve dikkatli okumaları sayesinde Yahya Kemal
sağlam bir tarih, felsefe, kültür ve medeniyet perspektifi edinmiştir. 1912’de Türkiye’ye
döndükten çok kısa bir süre sonra da dersleri, sohbetleri ve yazılarıyla bu donamımı açığa
vurur. Mütareke döneminde, işgal İstanbul’unun zor şartları altında da olsa Kuva-yı
Milliye lehinde neşrettiği yazılar ise Yahya Kemal’in sadece tarih değil, sağlam bir diplomasi
bilgisine de sahip olduğunu gösterir. Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere, Millî
Mücadele döneminde Anadolu cephesi tarafından okunan bu yazıların da tesiriyle Yahya
Kemal Cumhuriyet’in ilânından sonra Urfa Mebusluğuna getirilir ve bu ilk mebusluğu
zamanında Türkiye-Suriye Tahdid-i Hudut Komisyonu’na önce âzâ, sonra başkan olur.Bu çalışmada, Yahya Kemal’in bu komisyon üyeliği zamanında, sınırın nereden çizileceği,
çizilmesi gerektiği konularında Hariciye Vekâleti’ne gönderdiği ve daha önce herhangi
bir çalışmada yayımlanmayan raporlar incelenecek ve yayımlanacaktır.

Anahtar Kelimeler


Yahya Kemal; Urfa Mebusluğu; Türkiye-Suriye Tahdid-i Hudud Komisyonu

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)