Sabahattin Ali, Sait Faik ve Mustafa Kutlu Hikâyelerinde Anlatıcı-Okur Tiplerinin Benzerlikleri ve Farklılıkları

A. Ali URAL

Özet


Çalışmanın ağırlık noktası, Türk hikâyeciliğinin üç önemli ismi olan Sabahattin Ali,
Sait Faik ve Mustafa Kutlu’nun, hikâyelerini aktarmak üzere seçtikleri anlatıcıları incelemek,
ulaşmayı hedefledikleri okur tiplerini tespit edebilmek ve her üç hikâyecinin
bu bağlamda benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koyabilmektir. Bütün hikâyelerinin
incelenmesinden sonra özellikle Sait Faik ve Mustafa Kutlu için mevcut anlatıcı ve okur
tipolojisinin dışında birtakım anlatıcı ve okur tipleri tasarladıkları görülmektedir. Onlar
için yeni tanımlar önerilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Sabahattin Ali; Sait Faik; Mustafa Kutlu; Anlatıcı; Okur

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)