Sicilya Normanlarının Doğu Akdeniz’deki Bahrî Faaliyetleri 549-584 (1154-1189)

Murat ÖZTÜRK

Özet


XI. yüzyılın başlarında Güney İtalya’da askerî faaliyetlere girişen Normanlar bu yüzyılın
ortalarından itibaren Sicilya’yı işgale giriştiler. Bunun öncesinde Normanlar, bölgede
Bizans İmparatorluğu’nun da içinde bulunduğu siyasî güçlere paralı asker olarak
hizmet veren İskandinav asıllı askerlerdi. Güney İtalya’da başarıya ulaşan isyanın neticesinde
müstakil bir güç hâline gelen Hauteville Ailesi’nin üyesi Roger (1071-1101) zamanında
da Müslümanların hâkim olduğu Sicilya’nın işgâline devam edilmiş ve ada 1091
yılında Normanların hükmü altına girmişti. II. Roger (1130-1154) ile birlikte krallığa
dönüşen ve Orta Akdeniz’de başat güç konumunu alan Sicilya Normanları, mezkûr kral
döneminde Zîrîler (361-543/972-1148) ve Müslüman yerel güçlerle çatışarak egemenlik
sahalarını İfrîkıye’ye kadar genişletmeyi başardılar. Araştırmada, II. Roger’den sonra
sırasıyla tahta çıkan I. William (1154-1166) ve II. William (1166-1189) dönemlerinde
Sicilya Normanlarının Doğu Akdeniz’deki Mısır sahil şehirleri, Kıbrıs Adası ve III. Haçlı Seferi öncesinde Bilâdü’ş-Şâm kıyı kentlerinde yaptığı çıkarmalar, denizcilik faaliyetleri,
donanma teşkilâtı, kullandıkları silâhlar ve gemiler hakkındaki bilgiler İslâm ve Batı kaynakları
ışığında değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler


Doğu Akdeniz; Sicilya Normanları; Mısır; Kıbrıs Adası; III. Haçlı Seferi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)