Dolmabahçe Sarayı’nda Çocuk Olmak: Sultan Abdülaziz’in Şehzâdelerinin ve Sultanefendilerinin Çocukluk Yaşantılarından Kesitler

Lâle UÇAN

Özet


İmparatorluğun son sarayı olarak bilinen Dolmabahçe Sarayı, gerek mimarisiyle ve
gerekse içerisinde kullanılan eşyalar yönüyle Batı tarzı yaşantının izlerini taşımaktadır.
Bu süreçte, yenileşme zihniyeti sadece mekânsal olarak değil, devlet düzeninden gündelik
hayata sirayet etmiştir. II. Mahmud’un (1785-1839) oğullarından Sultan Abdülaziz
(1830-1876), ağabeyi Sultan Abdülmecid (1823-1861)’den sonra Dolmabahçe Sarayı’nda
yaşamaya devam etmiştir. Makalede amacımız, Sultan Abdülaziz’in çocuklarını merkeze
alarak onların Dolmabahçe Sarayı’ndaki hayatlarına değinmek ve çocuğa sarayda
nasıl bir alan açıldığını anlamaktır. Bu amaçla, öznesi çocuk olan velâdet-i hümâyûn
ve sûr-ı hıtan gibi hazırlıklar ve merasimler incelenmiştir. Ayrıca maddi kültür yönüyle
çocuğa sarayda açılmış olan alana odaklanılmıştır. Çocukların doğumlarında onlar için
hazırlanan eşyalara, günlük hayatta kullanılan objelere ve oyuncaklara kadar saray çocuklarının
hayatlarına uzanılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Sultan Abdülaziz; Dolmabahçe Sarayı; Çocuk; Velâdet-i Hümâyûn; Sûr-ı Hıtan; Oyuncak

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)