Mimarlık Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi

Zahide Fatma KILLIOĞLU, İbrahim NUMAN, Fehmi KIZIL

Özet


Bu çalışmada Mimarlık bölümlerindeki öğrencilerin çoklu zeka alanları ve çoklu
zeka alanlarının cinsiyete göre nasıl farklılaştığını araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla
Branton Shearer’ın geliştirdiği Çoklu Zeka Alanları Gelişimsel Değerlendirme Ölçeği
(MIDAS), veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018
öğretim yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümlerinde sırasıyla Mimari Anlatım
Dili, Mimari Anlatım Teknikleri ve Mimari Teknik Resim derslerini alan toplam
279 öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin sekiz farklı zeka
türünden en baskın olan ilk üç zeka alanının sırasıyla sosyal, içsel ve matematiksel zeka olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca mimarlık öğrencilerinin çoklu zeka alanlarının cinsiyete
göre de değişiklikler gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler


Mimarlık öğrencileri; Çoklu Zeka

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)