Mekansal ve Kentsel Bağlamda ‘Ortak Çalışma Mekanı’ Kavramı: Kolektif House Üzerinden Bir İnceleme

Elif Süyük MAKAKLI, Ebru YÜCESAN, Betül OZAR

Özet


“İş” ve “İş yeri” kavramı son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere
paralel olarak değişmektedir. Yeni çalışma yöntemleri; esnek, mobil
ve çok konumlu olarak tanımlanmıştır. Ortak çalışma alanları (Co-working space),
dünya çapında yeni bir çalışma alanı konsepti olarak ortaya çıkmıştır. Farklı
kullanım biçimlerine sahip bu alanlar esnek ve uygun bir çalışma ortamı vaad
etmektedir. Bu çalışmada; Ortak Çalışma Alanı kavramı tanımlanarak özellikleri
ve gelişimi incelenmiş, seçilen örnek üzerinden kentsel ve mekansal bağlamda
analiz edilerek, tasarım kriterleri, mekansal çözüm ve donatıları incelenmiştir.
Çalışma kapsamında İstanbul’un merkezi ticaret bölgesi olarak tanımlanabilecek
Levent ilçesinde yer alan “Kolektif House” mekanı incelenmiştir. Alan, orjinal
işlevini yitirmiş eski bir fabrika binasının sürdürülebilir bir gelişme projesi
olarak değerlendirilmesiyle dönüştürülmüştür. Çalışmada kullanılan veriler;
literatür araştırması, çizimler ve görsel materyaller, görüşmeler ve gözlemlere
dayanmaktadır. Değişen çalışma alışkanlıklarının ve kullanıcı ihtiyaçlarının yeni
çalışma mekanları yarattığı ve seçilen örnekte yeniden işlevlendirme sonucu üretilen
mekan ile kentsel ve mekansal bağlamda yaratılan değerin pozitif olduğu
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Mekan; Ortak Çalışma Mekanı; Etkileşim; Paylaşım; Esneklik; Yeniden İşlevlendirme

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)