Şiddeti Yöntem Olarak Benimseyen Radikal Akımların Dikkate Almadığı Fıkhî Kâide: “İ‘tibâru’l-Meâlât”

Ali Rıza AKGÜN

Özet


Günümüz İslam fıkhında “i‘tibâru’l-meâlât” şeklinde ifade edilen “muhtemel sonuçların
dikkate alınması” İslam’da esaslı kâidelerden biridir. İslam’a göre, yapılacak açıklamalarda,
verilecek fetvalarda ve ortaya konulacak eylemlerde ortaya çıkacak muhtemel
sonuçlar dikkate alınarak hareket edilmesi gerekir. Kur’an ve Sünnet’te dikkate alınması
emredilmiş olan i‘tibâru’l-meâlât, sahabe döneminden başlayarak tarih boyunca Müslümanların
riayet ettiği bir kâidedir. Günümüzde şiddeti yöntem olarak benimseyen radikal
akımların sorunlarından biri de şüphesiz i‘tibâru’l-meâlât kâidesine uygun hareket etmemesi
ve bu kâideyi dikkate almamasıdır. Söz konusu akımlar, eylemlerinde ve söylemlerinde
muhtemel sonuçları dikkate almadıkları için İslam Dünyası’nda büyük problemlere
sebebiyet vermiş, Müslümanların başına büyük dertler açmışlardır. Afganistan, Irak ve
Suriye başta olmak üzere İslam Dünyası’nın birçok yerinde binlerce insanın ölmesine,
sakat kalmasına ve kentlerin harap olmasına yol açmışlardır.

Anahtar Kelimeler


Fıkhî Kâide; İ‘tibâru’l-Meâlât; Muhtemel Sonuçlar; Radikal Akımlar; Şiddet

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)