Mevzû Hadislerin Tespit ve Tenkidinde Metin Bilgi ve Birikiminin Önemi

Halil İbrahim KUTLAY

Özet


İlim ve sanatla uzun süre meşguliyet, sahibine özel bir “meleke” kazandırmakta,
alan çalışmalarında süratle karar verebilme imkânı sağlamaktadır. Hadis metinleriyle
uzun süre meşgul olma sonucu elde edilen metin bilgi ve birikimi sayesinde hadislerin
orijinalliğini tespit etme bir “meleke” haline gelmekte, hadislerin güvenilirlik derecesi
kolaylıkla belirlenmektedir. Hadis âlimleri tarafından hadisin güvenilirliğini test etme
konusunda hadis râvilerinin tek tek detaylı bir şekilde incelenmesi anlamındaki sened
tenkidi ile birlikte metin tenkidi için de objektif kriterler konulmuştur. Hadis metinlerinin
tenkidinde Kur’an ve Sahih Sünnet gibi temel referanslara uygunluk yanında; hadisin
selim akıl, tarihî gerçekler ve ilmî verilere aykırı olmaması temel esaslar olarak kabul
edilmiştir. Hadis literatüründe özellikle mevzû hadislerin tenkidinde dikkate alınan bu
meşhur temel esaslar dışında bazı önemli kriterlerin da zikredildiği görülmektedir. Münekkit
hadis âlimlerinin hadis metinleri üzerinde tarih boyunca süren titiz ilmî çalışmaları
sonunda tümevarım yoluyla vardıkları sonuçlar, ilim erbabı arasında “genel kabul” görmüştür.
Bu makalede hadislerin tenkidinde metin bilgi ve birikiminin önemini gösteren
ve ilim dünyasında genel kabul gören bu ilmî kriterler üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Hadis; Mevzû Hadis; Sened Tenkidi; Metin Tenkidi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)