Hızır ve Ricâlü’l-Gayb Bağlamında Nûh b. Mustafa’nın “el-Kavlü’d-dâl Alâ Hayâti’l-Hadır ve Vücûdi’l-Ebdâl” Adlı Eseri

Abdulbaki UYSAL

Özet


Bu makalede, XVII. asırda yaşamış bir Osmanlı âlim ve mütefekkiri olan Nûh b.
Mustafa (ö.1070/1660)’nın, İslâm kültüründe önemli bir yeri olan ve yüzyıllardır tartışılan
“Hızır ve Abdâl (Ricâlü’l-gayb)” anlayışını konu alan eserinin tanıtımı yapılmış,
müellifin konuya yaklaşımı ve değerlendirmelerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Hızır; Ricâlü’l-Gayb; Abdâl; Gavs; Kutub; Evtâd; Nücebâ; Tasavvuf; Hadîs

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)