Sosyal Koruma Açısından İslâm’da Yoksul ve Miskinlerin Yeri

Aynur YUMURTACI

Özet


Yoksulluk geçmişten günümüze pek çok araştırmacının üzerinde önemle durduğu bir
konu olmuştur. Ancak yoksulluk genellikle tek boyut üzerinden düşünülmüş ve yoksulluğu
önleme amaçlı üretilen politikalar da tek boyutlu olmuştur. Oysa yoksulluğun farklı
ve özel anlam içeren bir boyutu da bulunmaktadır. Bu boyut miskinliktir. Miskinlerin,
yoksulluğun görünmeyen bir yüzü olduğunu bilmek ve sosyal koruma kapsamına nasıl
alınacağını tespit etmek sosyal dengelerin sağlanması bakımından önemlidir. Bu çalışmada
İslâm’ın korunmasını emrettiği özel gruplardan biri olan gizli yoksullara (miskinlere)
yönelik sosyal korumanın nasıl ve hangi araçlarla sağlanabileceği sorularına yanıt aranmaktadır.
Bu arayışta sahip olduğu mükemmel potansiyel ile zekât müessesesinin önemi
vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler


İslâm; Miskin; Yoksul; Sosyal Koruma; Sosyal Yardım

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)