Fıkıh ve Şeriat Kavramları Bağlamında İslam Fıkhının Beşeriliği Konusu

Hidayet ZERTÜRK

Özet


Vahiy, yeryüzünde insanı muhatap almakla onun bulunduğu şartları ve yaşam dinamiklerini
elbette gözetmektedir. Bu durum, onu ilahilikten beşeriliğe indirgemeyi gerektirecek
bir argüman olarak değerlendirilemez. Aslında beşer, telakki ettiği vahiy ile Allah’ın
çizdiği bir yola kendi iradesiyle girme kararını vermiş oluyor. Vahyin tamamı din,
devamlılık süreci şeriat, zaman ve şartlara göre uygulanışı ise fıkıh olarak adlandırılırsa
da temelde şeriat, dinden ayrı olmadığı gibi; fıkıh da şeiâtten ayrı tasavvur edilemez. Zira
fıkıh ancak şeriatten kaynaklanma şartıyla bağlayıcı olma özelliği taşır. Şunu da ilave
edelim ki fıkıh, şeriatın evrensellik boyutunu beşeri algıya sunma konusunda bir aracı
mesabesindedir.

Anahtar Kelimeler


İlahilik; Beşerilik; Vahiy; Fıkıh; Şeriat

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)