Arap ve Türk Tiyatrosunda Abû Abdullah es-Sağîr : Abdülhak Hamid ve Maruf el-Arnavut Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Abdulsattar ELHAJHAMED

Özet


Endülüs’ün son Arap hükümdarı olan Abû Abdullah es-Sağîr, tartışmalı bir şahsiyettir.
Dünya edebiyatına giren bu şahsiyet, birçok edebî esere konu olmuştur. Türk edebiyatında
Abdülhak Hamid’in kaleme aldığı Abdullahü’s-Sagîr adlı piyesi ile Arap edebiyatında
Suriyeli yazar Maruf el-Arnavut’un Ebû Abdullah es-Sagîr adlı piyesi, bu şahsiyeti ele
alan eserlerdendir. Bu makalede, adı geçen bu iki piyeste ana karakter olarak karşımıza
çıkan Abû Abdullah es-Sağîr’in şahsiyeti farklı yönleriyle incelenmiştir. Makalede, söz
konusu piyeslerin geniş özetleri verildikten sonra karşılaştırma bölümünde Abû Abdullah
es-Sağîr’in şahsiyeti piyeslerde geçen ortak ve farklı yönleriyle ele alınarak incelenmiştir.
Ayrıca bu piyeslerde Abû Abdullah es-Sağîr ile ilgili farklılıkların ve benzerliklerin
arkasında yatan sebeplere de işaret edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Abû Abdullah es-Sağîr; Tarihî Şahsiyet; Türk Tiyatrosu; Arap Tiyatrosu; Karşılaştırmalı Edebiyat

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)