John Hick Felsefesine Göre Hristoloji (Mesih’in Doğası)

Anmar Ahmad MUHAMMED

Özet


Bu makale, mesihi terimine binaen isimlendirilen Kristolojiye, İsa Mesih’in ulûhiyeti
ve beşeriyeti arasında kalan doğasına değinmektedir. Aynı zamanda İsa Mesih’in
çağrısını, yaptıklarını, kişiliğini vb. konuları felsefenin ve günümüz Hristiyanlığındaki
ilahiyat, felsefi, akademik ve ilmi alanda en önemli şahsiyetlerden biri olan John Hick’in
görüşlerinin perspektifinden ele almaktadır. Öyle ki filozof Hick’in öngördüğü gibi İsa
Mesih’in kişilik doğasına, Kalkedon ve Birinci İznik Konsili’nde kararlaştırılmış olan
Hıristyanlığın akidesinin ve geleneğinin yüz yıllar boyu ters düşmesine, İsa Mesih’in bir
araya gelen, birbirine karışan, bir bedende vücut bulmuş ilahı meydana getiren tanrısal ve
beşeri iki doğasının olduğuna dair önbilgiler vermektedir.

Anahtar Kelimeler


John Hick; İsa Mesih; Kristoloji; Tecessüd; İsa Mesih’in Doğası

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)