Yayın Sıklığı

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi Güz ve Bahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergiye belli bir sayı için makale kabul edilmemektedir. Yazarlar istediği zaman makalesini gönderebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır.