Sayı 3 (2014)

Bahar

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

Takdim

Takdim PDF
M. Fatih ANDI

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Araştırmalar ve İncelemeler

“Merkad-i Fâtih’i Ziyâret”in Gizi ve Üzerindeki Göz İzi PDF
Hasan AKAY 1-10
“İstiklâl Marşı”nın Kültürel Kodları ve Metinlerarası İlişkiler PDF
Kadriye ALEV 11-25
Devrinden Seyrine Sultan III. Murad’ın Kitâbü’l-Menâmât’taki Mektuplarına Dair Bazı Tespitler PDF
Türkân ALVAN 27-60
Einfühlung Teorisi Açısından Ziya Osman Saba’nın Şiirlerinin İncelenmesi PDF
Turgay ANAR 61-79
Esmâ-i Hüsnâ’nın Tevkîfîliği veya Kıyâsîliği Hakkında Metodolojik Bir Çalışma PDF
Hamza el-BEKRİ 81-113
Understanding the Spirit of Time and Interdisciplinary Perspective in the Interpretation of Ḥadīth PDF (English)
Serdar DEMİREL 115-130
Yargıtay Kararları Işığında Meşru Savunmada Sınırın Aşılması PDF
İdris ERMEYDAN 131-170
Vekâlet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme Sebepleri PDF
Şaban KAYIHAN, Mustafa ÜNLÜTEPE 171-212
Kavramların Çağırdıkları/Çağrıştırdıkları: Metinlerarasılık Bağlamında İstiklâl Marşı PDF
Demet KOÇYİĞİT 213-229
Zeytinburnu Kentsel Mekânında Soydaş Diyasporasının Örgütlenmesi PDF
Yasemin Çakırer ÖZSERVET 231-243
Siyasi Ahlâkın İmkânı ve Milli Kalkınma Partisi Nizamnamesi PDF
Muammer ÖZTÜRK 245-266
Gerçeküstücülük ve Orhan Duru’nun Öykülerine Yansıması PDF
Gökhan REYHANOĞULLARI 267-291
Vekaletsiz İş Görmede İş Görenin Hukuki Durumu PDF
Pınar Uzun ŞENOL 293-309
Töles Boylarının Stratejik Önemi (6. ve 7. yüzyıllar) PDF
Ahmet TAŞAĞIL 311-322
Belirsiz Alacak Davası (Hmk M. 107) ve Temel İşçilik Alacakları Bakımından İncelenmesi PDF
Aynaz UĞUR 323-340
Sera Gazı Emisyonlarının Azaltımında Karbon-Enerji Vergilerinin Rolü PDF
Sibel UĞUR 341-358

Yayın Değerlendirme

Hasan Akay, Hiç Ferahlığı PDF
Demet KOÇYİĞİT 359-362
Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları Kitabı 2012 Baskısı Üzerine Bir Eleştiri PDF
Emrullah YAKUT 363-376

Haberler

Uluslararası Vakıf Sempozyumu: Osmanlı ve Modern Türkiye Tecrübesinde Para Vakıfları PDF
Fahameddin BAŞAR 377-382
Evkaf-ı İslamiye Müzesinin Kuruluşunun 100. Yılı ve Vakıf Müzeleri Paneli PDF
Ömer Faruk KÖSE 383-384

Diğer

Ali Alparslan Hoca (1922–2006) PDF
Muhittin SERİN 385-392

Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri PDF
  393-396


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.
Bu sürümü çeviren: Sönmez ÇELİK

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)