Sayı 8 (2016)

Güz

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Araştırmalar ve İncelemeler

16. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Şeyh Yahya Efendi Tekkesi PDF
M. Gül AKDENİZ, Hande ERDOĞAN 1-23
Otizm, Teknoloji ve Özel Eğitim Öğretmen Adaylarına Dair PDF (English)
Esra Macaroğlu AKGÜL 25-34
Kamu Harcamaları ile Özel Tüketim Harcamaları Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği PDF
Adil AKINCI, Güner TUNCER 35-55
İngilizlerin Malta’daki Deniz Feneri: Malta Protestan Koleji (1846-1868) PDF
Ayşe AKSU 57-109
Birleşmiş Milletler Güvenlik Bölge Uygulaması PDF
Naim DEMİREL 111-132
19. Yüzyıl Doğu Akdeniz Donanma Mücadelesinde Öne Çıkan Devletler ve Faktörler PDF
Fatih ERBAŞ 133-158
Kerimcan’ın “Bireyleşme” Yolculuğu Bağlamında Devlet Ana Romanında Arketipler PDF
Özlem FEDAİ 159-179
“Nimet Külfet Karşılığıdır” Kaidesi ve Çağdaş Uygulamaları: Ürdün İslam Bankasında Satın Alma Talimatı Veren Adına Murabaha İşlemleri PDF
Suhel Ahmad Fadel HAWAMDEH 181-202
Mehmed Âkif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç Şiirlerinde Bir Medeniyet Öncüsü Olarak Hz. Muhammed PDF
Mesut KOÇAK 203-222
Duygusal Yılmazlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması PDF
Gülşah KURTOĞLU, Süleyman DOĞAN 223-239
18. Yüzyılın İlk Yarısında Kudüs Sancağında Merkez ve Çevre İlişkisi Bağlamında Osmanlı Devleti ve Yerel Güçler PDF
Abdalqader STEİH 241-257
Türk Sosyolojisinin Kimliği: Kuruluş Döneminde Türk Sosyolojisinin Karakteristik Özellikleri PDF
İlyas SUCU 259-280
Aforizma Yazarı Olarak Midhat Cemal Kuntay PDF
Ali Sait YAĞAR 281-295

Yayın Değerlendirme

Surinder S. Jodhka, Caste / Kast Sistemi PDF
İhsan ALTINTAŞ 297-298
Chris Tudda, Cold War Summits: A History, from Potsdam to Malta PDF
Ahmed Fatih ANDI 299-302
Ali Bulut, Belâgat: Meânî – Beyân – Bedîʻ PDF
Hüseyin ARSLAN 303-307
Muhibbî Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin), haz. Kemal Yavuz, Orhan Yavuz PDF
Gamze BEŞENK 309-311
Behiştî Ahmed Çelebi, Târîh-i Behiştî: Vâridât-ı Sübhânî ve Fütûhât-ı Osmânî (791-907 / 1389-1502) II, haz. Fatma Kaytaz PDF
İlhami DANIŞ 313-317
Hatîb el-Bağdâdî, El-Kifaye Fî Ma’rifeti İlmi Usuli’r-Rivaye PDF
Abdüs Samet KOÇAK 319-323
Mehmet Samsakçı, Ölüme Açılan Estetik Kapı: Türk Mezar Taşı Edebiyatı PDF
Ali Sait YAĞAR 325-328

Haberler

Sanatta Gelenek-Gelenekte Sanat Sempozyumu PDF
E. Neslihan DOLAMAÇ 329-334

Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri PDF
  335-338


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.
Bu sürümü çeviren: Sönmez ÇELİK

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
Dergimiz "Arastirmax: bilimsel yayın indeksi" , "ASOS: sosyal bilimler indeksi" ve Open Academic Journals Index' tarafından taranmaktadır. Ayrıca, dergimiz ULAKBİM DergiPark'da yer almaktadır.