Sayı 9 (2017)

Bahar

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Araştırmalar ve İncelemeler

Cezayir Yasalarına Göre Yaşlıların Aile Şiddetinden Korunmasını Sağlayan Tedbirler PDF
Kadia ABDELLAH 1-28
es-Semîn el-Halebî’nin Hayatı ve İlmî Şahsiyeti PDF
Mehmet Nafi ARSLAN 29-61
Kendini Açma Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması PDF (English)
Nihan ARSLAN 63-72
Çerkez Toplumu Etiğinin Adler Yaklaşımının Temel Kavramları ile İncelenmesi PDF
Tuğba Yılmaz BİNGÖL 73-95
Nişâbur Ekolüne Mensup Hanım Sûfilerde Görülen Fütüvvet ve Melâmet Anlayışı PDF
Hatice ÇUBUKÇU 97-115
XVI. Yüzyılda Bir Osmanlı Coğrafyacısı: Sipâhizâde Mehmed ve Eseri Evzahu’l-mesâlik ilâ ma‘rifeti’l-büldân ve’l-memâlik PDF
İlhami DANIŞ 117-143
Câbir b. Abdullah’ın Hayatı ve Hadis Rivayeti PDF
Abdurrahman ECE 145-194
Yeni Türk Edebiyatında Endülüs PDF
Abdulsattar ELHAJHAMED 195-217
İnsanın Kentinden Kentin İnsanına: Öyküde Kent, Kentleşme, Kentlileşme Görünümleri PDF
Bekir HERGÜNER 219-239
AB’de Türk Şirketlerinin Yerleşme Özgürlüğünün Hukuki Temeli PDF
Etem KARA 241-266
15 Temmuz Hakkında Yazılmış Hikâyelerden Güray Süngü’nün “Gece” sini Tahlil Denemesi PDF
Sevim Zehra Can KAYA 267-280
Hac ve İktidar: Haremeyn’de Erken Dönem Osmanlı İmar Faaliyetleri PDF
Zekeriya KURŞUN 281-311
Hattat Afif İbrahim Efendi PDF
Talip MERT 313-331
Cumhuriyet Dönemi Toplumsal Değişime Dair Üç Öykü: Pastırma Yazı Sır ve Kuyu PDF
Yunus Emre ÖZSARAY 333-353
Engelli Bireylerin Yaşamdan Beklentilerinin İncelenmesi PDF
Muhammet Ü. ÖZTABAK 355-375
Deleuze ve Guattari’de Toplum ve Dil PDF
Ömer SAY 377-394
İspanyol Edebiyatı Altın Çağı’nda Türk İmajı ve Duyum Edebiyatı PDF
Emilio Sola CASTANO, çeviren Kübra Sarı Seo LECOQ 395-411

Yayın Değerlendirme

Sadettin Özçelik, Dede Korkut: Dresden Nüshası, Giriş-Notlar (c.1); Dede Korkut: Dresden Nüshası, Metin-Dizin (c.2) PDF
Mehmet AYDIN 413-420
Ali Bulut, el-Belâgatü’l-Müyessera: el-Meânî - el-Beyân - el-Bedîʻ PDF
Muhammed Raşid DERŞEVİ 421-423
Vasilios Nikoltsios and Yannis Mylonas, Memorabilia of the Balkan Wars, Uniforms, Medals and Heirlooms from the Belligerent Armies of 1912-1913 PDF
Hasip SAYGILI, çeviren Betül KAHRİMAN 425-427

Haberler

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Konuşmaları PDF
Mustafa H. AYDIN 429-431

Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri PDF
  433-436


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.
Bu sürümü çeviren: Sönmez ÇELİK

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)