Sayı 11 (2018)

Bahar

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Araştırmalar ve İncelemeler

Arap-İsrail Sorunu Ekseninde İngiltere’nin Post-Kolonyal Körfez Politikası (1971-1991) PDF
Esra ÇAVUŞOĞLU 1-27
BM Güvenlik Konseyi Kararları Çerçevesinde Mali Krizi PDF
Naim DEMİREL 29-54
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetlerinin Propaganda Aracı Olarak Öğrenci Faaliyetleri (1945-1950) PDF
Melih DUMAN 55-76
Afif Damadı Hattat Osman Efendi (?-1806) PDF
Talip MERT 77-86
Osmanlı’da Matbu İslam’ın Onay ve Denetimi: Tedkîk-i Mesâhif ve Müellefât-ı Şer‘iyye Meclisi PDF
Ayşe POLAT 87-120
Örgütsel Adaletin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Etkisi PDF
Melek ASTAR, Erdi BAHADIR, Fatma UMUTLU 121-136
Madde Kullanım Bozukluğunun Hükümlülerin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi: Samsun Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği PDF
Erdi BAHADIR, Merve Karamustafa MÖKÜKCÜ, Bilal KALENDER 137-149
Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi Örneği PDF
İlknur Çevik TEKİN, Tahir AKGEMCİ 151-164
Değer-Tarafsız Sosyoloji Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım PDF
Zeynep TÜRKKAN 165-187
Sezai Karakoç’un Şiirinde Tanrı Kavramının Tasavvuf Epistemolojisi Açısından Anlamı ve Kullanımı PDF
Ramazan ENSER 189-213
Ahmet Oktay’ın Gözünden 1960’larda Türk Basınında Siyasi Kamplaşma PDF
Celâl FEDAİ 215-239
Türkçe Eğitiminde Mesel Nitelikli Edebi Metinlerin İşlevi PDF
Özlem FEDAİ 241-250
Kırsal Mimarlık Mirasının Korunmasında Turizmin Etkisi: Çanakkale - Adatepe Köyü PDF
Ezgi ALYAKUT, Ceylan İrem GENÇER 251-262
Fatih Fevzipaşa Caddesi’nin Açılışı ve İstanbul’un Kentsel Gelişimindeki Yeri PDF
Feyza İLTER, Nuran Kara PİLEHVARİAN 263-291
Kur’ân’ın Mana Zenginliği ve Fonetik Anlam Yansıması Üzerine Bazı Örneklemeler PDF
Bahattin DARTMA 293-313
Müşkilü’l-Kur’ân PDF
Murat DİNLER 315-356
Hazif Üslubundaki Anlam Zenginliğinin Estetiği (Kuran Tefsirleri Işığında Bir Belâgat Çalışması) PDF
Suliman ALOMİRAT 357-385
Kelâm İlmi ve Güncel Şüpheler “Teodise Problemi: İmam Matürîdî Örneği” PDF
Ali Mahmoud Al OMARİ 387-398

Yayın Değerlendirme

Arzu Terzi, Bezmiâlem Valide Sultan PDF
Nurdan ŞAFAK 399-402

Haberler

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Osmanlı Dünyası Disiplinlerarası Öğrenci Sempozyumu PDF
Mehmet Çağlar ÖZTÜRK 403-405
Psikoloji Günleri: Psikoterapi PDF
Zahide Tepeli TEMİZ 407-409

Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri PDF
  411-414


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.
Bu sürümü çeviren: Sönmez ÇELİK

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)