Sayı 12 (2018)

Güz

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Araştırmalar ve İncelemeler

Osmanlı Devleti’nin Basra Körfezi Siyaseti: Bağdat, Basra ve Lahsa Beylerbeylikleri (1534-1672) PDF
Zekeriya KURŞUN 1-27
Schumpeter ve Ülgener’in İktisadi Krizlere Bakış Açıları PDF
Özer ÖZÇELİK, Ezgi Babayiğit SUNAY 29-61
Adalet ve Siyaset İlişkisi Üzerine PDF
İsmail SAFİ 63-74
Türkiye’nin Ortadoğu Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerinin Gelişmesinde Kıbrıs Meselesinin Rolü PDF
Veli SIRIM 75-107
Robotlar Hayatımızda PDF
Fevzi YILMAZ 109-120
Değerler Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Değer Kazanımı Üzerine Etkisinin Çocuk Görüşlerine Göre İncelenmesi PDF
Tuba BAKAN, Hakan ŞAHİN 121-140
Aile Yeterlik Ölçeklerinin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirliği PDF
Tuğba Yılmaz BİNGÖL, Melek KALKAN 141-169
Rehber Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere ve Faktörlere Göre İncelenmesi PDF
Muhammet Ü. ÖZTABAK 171-222
Türkçe-Arnavutça Manzum Sözlük Dürre-i Manzûme’nin Bilinmeyen İki Nüshası PDF
Güler Doğan AVERBEK 223-242
Sezai Karakoç’un Eğitim-Öğretimle İlgili Görüşleri: Eserlerinden Hareketle Fert ve Toplum İdeali PDF
Yunus Emre ÖZSARAY 243-274
Şeyh Bekir’in Şifâ’ü’l-Kulûb ve Ziyâ’ü’l-Kubûr Adlı İlmihal Eseri PDF
Nerma ZAİMOVİC 275-289
İstanbul’un Teneke Evleri PDF
Nihal ULUENGİN 291-308
Gaziantep Tren Garı ve Yeniden İşlevlendirme Önerileri Üzerine Bir Değerlendi̇rme PDF
Türkan UZUN, Merve KARABEYESER 309-347
Usûl, İmkân ve İhtiyaç Açısından Çocuk Yaştaki Râvilerin Hadis Semâı PDF
Selim DEMİRCİ 349-377
Yemekten Önce ve Sonra Tuz Yemeyi Tavsiye Eden Rivâyetlere Dair Bir Araştırma PDF
Üzeyir DURMUŞ 379-403
Osmanlı Tefsir Geleneğinde Besmele Risaleleri Literatürü PDF
Süleyman GÜR 405-477
Nizamüddin Ömer b. Ali el-Merginânî ve Cevâhiru’l-Fıkh Adlı Eserindeki İstidlal ve Tercih Yöntemleri PDF
Mahmud Nureddin ŞABAN 479-493
İlmin Kaybı: Allâme İsmâil Sâib Sencer (Erzurum 31 Ocak 1873 – İstanbul 22 Mart 1940) PDF
Muhammed Zâhid el-KEVSERÎ, notlandırarak çeviren Musa ALAK 495-506

Yayın Değerlendirme

Ahmet Demirel, İkinci Grup’un Kurucularından Selâhattin Köseoğlu’nun Milli Mücadele Hatıraları PDF
Aytül DEVELİ 507-510
M. Fatih Andı, Akrebi Kuyruğundan Tutmak PDF
Berna Terzi ESKİN 511-516

Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri PDF
  517-520


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.
Bu sürümü çeviren: Sönmez ÇELİK

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)