Sayı 13 (2019)

Bahar

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Araştırmalar ve İncelemeler

İslâm Hukukunda ve Türk Medeni Hukukunda Ergin Akrabaya Karşı Nafaka Yükümlülüğü PDF
Üveys ATEŞ 1-31
Türkistan’da İlmihâl Kültürünün İlk Örneği Ahmed-i Yesevî’nin Divân-ı Hikmet’indeki İbâdet İlkeleri PDF
İsmail BİLGİLİ 33-56
“Bana Cevâmiuʿl-Kelim (Özlü Sözler) Verildi” Hadisinin Tahlili PDF
Abdurrahman ECE 57-89
Osmanlı Kıraat Eğitiminde Tarikler, Meslekler ve Mesleklerin Temel Eserleri PDF
Ahmet GÖKDEMİR 91-123
İmkân Mefhûmu ve İslam Filozofları ile Mütekellimler Arasında Delil Olarak Kullanımı PDF
Hakan KUTLU 125-144
Şah Mahmud Nişâburî Murakkaı’ndan Birkaç Örnek Bağlamında Koltuk Tezhibi PDF
Nihal ARACI 145-166
Kuşevleri ve 3 Boyutlu Baskı Yöntemi ile Üretimi PDF
Cemal İrfan ÇALIŞKAN, Ebubekir KOÇ 167-185
Muammadan Topkapı Sarayı’ndaki Mumyaya, Osmanlı’da Bir Acîb’üş-Şekil: Timsah PDF
Hasan Fırat DİKER, Arzu ULAŞ 187-210
Alışveriş Merkezlerinde Evrensel Tasarım ve Konfor: İstanbul'da Geniş Programlı Bir Alışveriş Merkezi Deneyimi PDF
Tuba TERECE, Genco BERKİN 211-236
Halep Geleneksel Evleri ve Özellikleri PDF
Mahmud ZEYN EL ABİDİN, Suphi SAATÇİ 237-250
Organlar Dile Gelince: İbrani ve Türk Edebiyatlarında Organların Münazarası ve Receb Vahyî’nin Münâzara-i A‘zâ-yı Beşer’i PDF
Şeyma BENLİ 251-284
Temsil-Taklit İlişkisi Açısından Tasvirin Teorik Zemini -İbnü’l-Arabî’nin Eserleri Esasında- PDF
Zeynep GEMUHLUOĞLU 285-312
Zatına Mir’at Edindim Zatını: Sevmek Zamanı (1965) Filminin Anlatısal ve Görsel Yaklaşımının Tasavvuf Nazarından İncelemesi PDF
Suphi KESKİN 313-334
Anadolu Gotiği: Korku Romanındaki Evrimin Son Durağı PDF
Veli UĞUR 335-356
Avrupa Birliği’nin Bilim ve Araştırma Alanındaki Heterojen Yapısına Dair Bir Değerlendirme PDF
Oğuz GÜNER 357-376
İslam ve Modernizm Karşılaşması: Geleneksel ve Modernist Söylemin Sorunları ve Bir Arayol Önerisi PDF
Ahmet Ayhan KOYUNCU 377-401
Aile Ev Dergisi ve Biyopolitika (1947-1952) PDF
Sevim ODABAŞ 403-422
Anaokuluna Devam Eden Çocukların Değer Düzeylerinin Ebeveyn Görüşüne Göre Belirlenmesi PDF
Hakan ŞAHİN 423-448
Nasihatnâme’den Talimatnâme’ye: Damad/Şehid Ali Paşa ve Devlet Görevlilerine Dair Yazılı Emirleri PDF
Abdülkadir ÖZCAN, Nurten SEVİNÇ 449-503

Yayın Değerlendirme

Ali Akyıldız, Haremin Padişahı Valide Sultan: Harem´de Hayat ve Teşkilat PDF
Nurdan ŞAFAK 505-510
Mustafa Imamović, Boşnakların Tarihi, çev. Hüseyin Gül, Cenita Özgüner PDF
Emine TONTA AK 511-520

Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri PDF
  521-524


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.
Bu sürümü çeviren: Sönmez ÇELİK

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)