Yazar Detayları

ANDI, Ahmed Fatih, İstanbul Şehir Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

  • Sayı 7 (2016): Bahar - Araştırmalar ve İncelemeler
    David “Noodles” Aaronson’ın Kişisel Tarihi: ‘Bir Zamanlar Amerika’da Geçmiş Zaman ve Hatırlama Temaları Üzerine
    Özet  PDF
  • Sayı 8 (2016): Güz - Yayın Değerlendirme
    Chris Tudda, Cold War Summits: A History, from Potsdam to Malta
    Ayrıntılar  PDF


İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)