Yazar Detayları

ALOMİRAT, Suliman, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arap Dili ve Belağatı Bölümü, İzmir/Türkiye

  • Sayı 11 (2018): Bahar - Araştırmalar ve İncelemeler
    Hazif Üslubundaki Anlam Zenginliğinin Estetiği (Kuran Tefsirleri Işığında Bir Belâgat Çalışması)
    Özet  PDF


İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)