Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Sayı 2 (2013): Güz Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Osmanlı’dan Günümüze Türk Şiirinde Dilenme ve Dilenciliğe Genel Bir Bakış Özet   PDF
Turgay ANAR, Fatih ÖZBAY
 
Sayı 3 (2014): Bahar Einfühlung Teorisi Açısından Ziya Osman Saba’nın Şiirlerinin İncelenmesi Özet   PDF
Turgay ANAR
 
Sayı 2 (2013): Güz Elyazması Mecmualarda Gündelik Hayat, Güncel Sorunlar ve Günlük Dil: 18. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatında Mahallileşmenin Kapsamı Özet   PDF
Fikret TURAN
 
Sayı 7 (2016): Bahar Emotional Intelligence Scale: A Study of Scale Adaptation Özet   PDF (English)
Şehri Nur KAYIHAN, Serhat ARSLAN
 
Sayı 6 (2015): Güz Endonezya’da Tefsir Hareketi ve Endonezya Dilinde Yazılmış Tefsirler Özet   PDF
Hidayet AYDAR
 
Sayı 2 (2013): Güz Enfel Doğan, Şeyhoğlu Sadrüddin’in Kabus-Nāme Tercümesi: Metin, Sözlük, Dizin, Notlar, Tıpkıbasım Ayrıntılar   PDF
Fikret TURAN
 
Sayı 9 (2017): Bahar Engelli Bireylerin Yaşamdan Beklentilerinin İncelenmesi Özet   PDF
Muhammet Ü. ÖZTABAK
 
Sayı 7 (2016): Bahar Erken Dönem Osmanlı Tarih Metinlerine Göre Osman Gazi’nin Orhan Gazi’ye Nasihatleri Özet   PDF
Fatma KAYTAZ
 
Sayı 4 (2014): Güz Erken Dönem Türkçe Transkripsiyon Metinleri ve Bunların Dil Araştırmaları Açısından Önemi Özet   PDF
Ömer YAĞMUR
 
Sayı 5 (2015): Bahar Eserden Müessire Seyr u Sefer: Carullah Efendi’nin Derkenar Notlarının Biyografisine Katkıları Özet   PDF
Sami ARSLAN
 
Sayı 3 (2014): Bahar Esmâ-i Hüsnâ’nın Tevkîfîliği veya Kıyâsîliği Hakkında Metodolojik Bir Çalışma Özet   PDF
Hamza el-BEKRİ
 
Sayı 9 (2017): Bahar es-Semîn el-Halebî’nin Hayatı ve İlmî Şahsiyeti Özet   PDF
Mehmet Nafi ARSLAN
 
Sayı 7 (2016): Bahar Eugene Boré ve Katolik Vincentian Cemaati’nin Yakındoğu’da Kurduğu Misyoner Merkezleri Özet   PDF
Stafford POOLE, çeviren Ayşe AKSU
 
Sayı 3 (2014): Bahar Evkaf-ı İslamiye Müzesinin Kuruluşunun 100. Yılı ve Vakıf Müzeleri Paneli Ayrıntılar   PDF
Ömer Faruk KÖSE
 
Sayı 1 (2013): Bahar F. Nihan Ketrez, A Student Grammar of Turkish Ayrıntılar   PDF
Fikret TURAN
 
Sayı 2 (2013): Güz Farklı Yaşama Tarzlarının Bovarizmde Buluşturduğu İki Roman Kahramanı Ankara’daki Selma ile Bugünün Saraylısı’ndaki Ayşen Özet   PDF
Mehmet ÇELİK
 
Sayı 3 (2014): Bahar Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları Kitabı 2012 Baskısı Üzerine Bir Eleştiri Özet   PDF
Emrullah YAKUT
 
Sayı 4 (2014): Güz Fatih Darüşşifası’nın Han’a Dönüştürülme Teşebbüsü Özet   PDF
Gönül Güreşsever CANTAY
 
Sayı 11 (2018): Bahar Fatih Fevzipaşa Caddesi’nin Açılışı ve İstanbul’un Kentsel Gelişimindeki Yeri Özet   PDF
Feyza İLTER, Nuran Kara PİLEHVARİAN
 
Sayı 11 (2018): Bahar Fatih Sultan Mehmet Dönemi Osmanlı Dünyası Disiplinlerarası Öğrenci Sempozyumu Ayrıntılar   PDF
Mehmet Çağlar ÖZTÜRK
 
Sayı 4 (2014): Güz Fatih Sultan Mehmet Dönemi Topları ve Değişen Üretim Paradigması Özet   PDF
Fevzi YILMAZ
 
Sayı 5 (2015): Bahar Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve İslam Üniversitesi Yogyakarta (Universitas Islam Indonesia) Mimarlık Bölümleri İşbirliği Ayrıntılar   PDF
Mine Topçubaşı ÇİLİNGİRĞLU
 
Sayı 4 (2014): Güz Fatma Sel Turhan, The Ottoman Empire and The Bosnian Uprising Ayrıntılar   PDF
Emine Tonta AK
 
Sayı 10 (2017): Güz Ferdiyetçilik, Kolektivizm ve Sanayi Üçgeninde Sanat ve Zanaat: “Geleneksel Sanatlar” Meselesinin Avrupa’da Yükselişi ve Düşüşü Özet   PDF
Yusuf CİVELEK
 
Sayı 7 (2016): Bahar Feridun M. Emecen, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluş ve Yükseliş Tarihi (1300-1600) Ayrıntılar   PDF
Seyfullah ASLAN
 
Toplam 339 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)